Polityka Prywatności

§1. Informacje ogólne
 • Niniejszy dokument zawiera informacje, w jaki sposób są zbierane oraz jak są wykorzystywane informacje o Użytkowniku Serwisu, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016.04.27 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Operatorem Serwisu i Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO zbieranych przez Serwis jest OPONIARNIA IRENEUSZ CHOMACKI z siedzibą w Szczecinie, ul. Niklowa 4, 70-747 Szczecin, NIP:9551490329. Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora Serwisu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1998 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r poz.922 ze zm.) oraz Rozporządzenia RODO.
 • Operator Serwisu przykłada dużą wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Pragnie zapewnić, że traktuje dane osobowe ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osobowe Użytkownika Serwisu.
  • Poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies.
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez Operatora Serwisu oraz przez operatorów hostingowych. W zakresie hostingu Operator Serwisu współpracuje z firmą nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, funkcjonującą pod adresem www.nazwa.pl.

 

§2. Dane osobowe przekazane w formularzach
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, a Użytkownik oświadcza, że wprowadzone dane osobowe są jego danymi.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itp.)
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, których dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Serwisu.

 

§3. Sposób wykorzystywania danych osobowych

Informacje tej sekcji precyzują w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, jakie są podstawy prawne tego przetwarzania oraz jaki jest okres przechowywania danych.

 • Cel przetwarzania danych osobowych
  1. Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez Operatora Serwisu jest dostarczanie produktów i świadczenie usług. Każdy formularz pozwala zbierać dane, które są przetwarzane w celu określonym w każdym formularzu. W formularzach mogą być dostępne dodatkowe pola wyboru, które osoba pozostawiająca dane może zaznaczyć, aby wyrazić zgodę na inne rodzaje ich przetwarzania.
  2. Zgromadzone dane są wykorzystywane do tworzenia profilu Użytkownika, aby najlepiej dopasować produkty i usługi oraz oferty marketingowe do indywidualnych zainteresowań Użytkownika i jego zawodowych preferencji.
  3. Dane osobowe pozostawione w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi i kontaktów, mających na celu badanie satysfakcji klientów.
  4. Dane przekazane w formularzu zapytania o wolny termin noclegu są przetwarzane w celu przesłania oferty cenowej oraz kontaktów w sprawie dalszych szczegółowych działań związanych z jej treścią (dodatkowe wyjaśnienia i pytania, aktualizacje, itp.).
  5. Jeśli serwis umożliwia zakładanie kont Użytkowników, to dane wprowadzone do formularzy tworzenia nowego konta są zapisywane w rejestrze Użytkowników Serwisu i są przetwarzane w celu realizacji złożonych przez Użytkownika Serwisu zamówień.
 • Okres przechowywania danych
  Konto założone w Serwisie przechowuje dane osobowe Użytkownika bez ograniczeń czasowych, do chwili likwidacji konta przez Użytkownika, co może być zrealizowane przez Operatora Serwisu po przesłaniu przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych. Prawa Użytkownika w zakresie dysponowania własnymi danymi osobowymi precyzuje §4. Okres przechowywania danych osobowych w celach rozliczeniowych, jeśli Użytkownik dokonał zakupu usług oferowanych przez Operatora Serwisu wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z realizacją transakcji zakupu.
 • Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
  1. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  2. Operator Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań tych organów.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora Serwisu mogą być udostępniane firmie spedycyjnej w celu realizacji dostawy zamówionych produktów. Operator Serwisu w zakresie usług spedycyjnych współpracuje z firmą FedEx, UPS oraz Pocztą Polską i dane osób fizycznych będących adresatami przesyłek mogą być udostępniane tym firmom.
  4. Firmy zewnętrzne gwarantują zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz to, że będą one wykorzystane wyłącznie do zapewnienia sprawnej dostawy przesyłek.
  5. Realizacja płatności za zamówione produkty wymaga przekierowania Użytkownika do portalu podmiotu obsługującego karty płatnicze, ale żadne dane Użytkownika nie są w związku z tym przesyłane do firmy zewnętrznej, podobnie jak parametry karty płatniczej nie są przekazywane do Operatora Serwisu. Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji płatności kartami płatniczymi jest operator odpowiedzialny za obsługę tych płatności. Operator Serwisu współpracuje z firmą PayU S.A. z Poznania w celu obsługi płatności kartami płatniczymi.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  1. Dokonanie zakupów u Operatora Serwisu (on-line lub przez złożenie zamówienia w siedzibie Operatora) jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego celem jest obsługa dostawy produktów i świadczenia usług przez Operatora Serwisu.
  2. Użytkownik Serwisu wprowadzający swoje dane osobowe do formularzy dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na ich przetwarzanie (wyraźne działanie potwierdzające) w celu do jakiego służy określony formularz. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w innych celach (dobrowolne zaznaczenie dodatkowych pól wyboru w formularzu) uprawnia administratora danych osobowych do przetwarzania danych w innym, określonym poprzez zgodę wyrażoną przez Użytkownika, celu.
  3. Dane zgromadzone przez Operatora Serwisu zgodnie z prawem, w tym dane osobowe pozyskane w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, których te dane dotyczą (np. dane publicznie dostępne) mogą być przetwarzane w prawnie uzasadnionych interesach Operatora, w tym włącznie z ich przetwarzaniem do celów marketingu bezpośredniego, a osoba fizyczna ma prawo dysponowania swoimi danymi przetwarzanymi przez Operatora.

 

§4. Prawa Użytkownika w zakresie kontroli i dysponowania swoimi danymi

Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownik serwisu, jako osoba fizyczna ma następujące prawa:

 • Prawo do wyrażania lub cofania zgody na przetwarzanie danych kontaktowych (tj. adres e-mail, numer telefonu, numer faksu) i adresowych w celach komunikacji marketingowej.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, co uniemożliwi Operatorowi Serwisu komunikację marketingową i wykorzystanie danych do sporządzania profilu Użytkownika.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu na tworzenie profilu Użytkownika.
 • Prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Operatora Serwisu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika.
 • Prawo do dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej.
 • Prawo do sprostowania (korekty) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych, jeśli nie są już one niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Operator Serwisu nie ma już podstaw do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych, które w takim przypadku są udostępniane w formie elektronicznej.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy osoba której dane dotyczą ma wątpliwości odnośnie ich poprawności, nie chce aby dane były przetwarzane, ale nie chce ich usunięcia lub zażądała usunięcia danych, a Operator Serwisu musi sprawdzić, czy powinien je dalej przetwarzać.
 • Użytkownik może ze swoich uprawnień skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w siedzibie Operatora Serwisu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 • Operator Serwisu maksymalnie w okresie miesiąca od otrzymania dyspozycji poinformuje Użytkownika o podjętej decyzji w związku ze złożonym żądaniem.
 • W celu realizacji żądania Operator Serwisu ma prawo do weryfikacji Użytkownika składającego dyspozycję, aby w razie realizacja żądania dane nie trafiły do nieuprawnionych osób lub dyspozycje nie zostały wydane przez osoby nieuprawnione.

 

§5. Pliki cookies i logi serwera

Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownik serwisu, jako osoba fizyczna ma następujące prawa:

 • Serwis korzysta z plików cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Dane w nich zapisywane pozwalają Serwisowi monitorować aktywność Użytkownika w Serwisie.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk i analiz (pozwalających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu (dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła).
 • Dane zapisywane w logach serwera zawierają informacje o niektórych czynnościach Użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane te są przetwarzane przez Operatora Serwisu oraz wymienionego w §1, pkt 4.3 operatora hostingowego.
 • Użytkownik Serwisu może zablokować zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym zmieniając ustawienia używanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron serwisów www. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami dla używanej przeglądarki internetowej.
 • Dane w plikach cookies i logach serwera nie zawierają danych osobowych i pozwalają jedynie na śledzenie aktywności i profilowanie anonimowego Użytkownika Serwisu. Przetwarzanie informacji anonimowych, nie zawierających danych pozwalających zidentyfikować osobę fizyczną jest prawnie dozwolone.

 

§6. Kontakt w sprawie administrowania danymi osobowymi

Pytania, uwagi, wnioski oraz żądania w zakresie dysponowania danymi osobowymi powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej oponiarnia@op.pl. Organem nadzoru ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego Użytkownik może składać skargi, jeśli uzna, że udzielona odpowiedź na jego żądanie jest niezadowalająca.